موقعيت ما

: آدرس دفتر
تهران، خ شهید مطهری، خ شهید علی اکبری، نبش خ صحاف زاده، پلاک ۶۸ ، واحد۱۰

: آدرس کارخانه
ايران، قزوین ،شهرک صنعتی البرز،خیابان جرجانی، انتهای خیابان حکمت هشتم،شرکت بالران پلوش
تلفن :
۴۳۶۹ ۸۶۰۴ ۰۲۱
۳۵۸۰ ۸۶۰۴ ۰۲۱
پست الکترونيکي :Info@Balran-Plush.com

فرم ارسال پيام

! باتشکر فراوان، پيغام شما ارسال گرديد .به زودي مورد بررسي قرار مي گيرد